Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A 14 Segítő Szent

2016.03.13
Segítenek, ha baj van: A Tizennégy Segítőszent

Az emberek bajok, veszélyhelyzet esetén mindig is kerestek valamilyen felsőbb, kívülről jövő segítséget, ami csodás gyógyulást hozhatott problémáikra.

A  "Tizennégy Segítőszent" kultusza a 15-16. században alakult ki. A csoportot tizenegy férfi és három női szent alkotja: György, Balázs, Erazmus, Pantaleon, Vitus, Kristóf, Dénes, Cirjék, Ákos, Euszták, Egyed, Alexandriai Szt. Katalin, Antiochiai Szt. Margit, Borbála.

A hagyomány szerint ezek a szentek a haláluk előtt ígéretet kaptak Istentől, hogy a hozzájuk fordulókat nagy bajokban megsegíthetik.

 

Legendáik alapján a következő bajokban, betegségekben kérhető közbenjárásuk:

Tizennegy_Segitoszent_19_szazadi_rajz


1.Szent Ákos (keresztet vagy tövises ágat tart) – vadászok, halálfélelmet érzők;


2.Szent Balázs (püspöki viseletben, két keresztbe tett gyertyával) – torokbetegségek;


3.Szent Borbála (tornyot, kelyhet vagy pálmaágat tart) – haldoklók, kőművesek, tüzérek;


4.Szent Cirjék (diakónus öltözetben) – segít kísértések esetén;


5.Szent Dénes (püspök, levágott fejét tartja) – fejfájás;


6.Szent Egyed (bencés szerzetes, szarvassal és nyíllal) – íjászok, lókereskedők, hajótöröttek;


7.Szent Erazmus (püspök, kezében orsó) – bélbetegségek és állatjárványok esetén;


8.Szent György (lovag fegyverekkel, sárkánnyal) – járványok, ellenség; negatív energiák


9.Szent Katalin (korona, kerék) – szüzek, tanárok, tanulók, egyetemek;


10.Szent Kristóf (nagy termet, vállán a gyermek Jézussal) – utazók, zarándokok, váratlan halálveszélyben;


11.Szent Margit (kereszt, sárkány vagy pálmaág) – szülő nők, dajkák; viharok és kísértések esetén;


12.Szent Pantaleon (orvos volt, kezét a fejéhez szegezték) – orvosok, orvosi egyetemek, fejfájósok;


13.Szent Vid /Vitus/ (pálmaág, kakas, beteg ember, üst) – ördögi eredetűnek tartott betegségek; Csehország, Prága, Szicília védőszentje.

14.Szent Euszták – reménytelen, kilátástalan helyzetek megoldása.

 

Így imádkozz hozzájuk:

 

Szent György, te az üldözöttek bátor védelmezője, hatalmas pártfogó a hit elleni kételyekben, könyörögj érettünk!

Szent Balázs, te a hízelgés és fenyegetőzés állhatatos meggyőzője, hatalmas pártfogó a torokbajokban, könyörögj érettünk!

Szent Erazmus, te iszonyú ütlegeknek alázatos elszenvedője, hatalmas pártfogó az altest fájdalmaiban, könyörögj érettünk!

Szent Pantaleon, te nagy orvos és vértanú, Jézus szent nevének erejéért hatalmas pártfogója minden betegnek, ki ájtatosan fohászkodik: Jézus, Mária, könyörögjetek érettünk! v Szent Vitus, te hősies legyőzője a leggyalázatosabb csábítóknak, hatalmas pártfogója az ifjaknak, a szemérem elleni kísértésekben, könyörögj érettünk!

Szent Kristóf, te alázatos szolgája a segély nélküli vándoroknak, hatalmas pártfogó a tűz, jég, éhség, döghalál és a gonoszlélek támadásai ellen, halálunk óráján, könyörögj érettünk!

Szent Dénes, te az isteni sugallatoknak gyors követője, hatalmas pártfogó a lelkiismeret nyugtalanságában, könyörögj érettünk!

Szent Cirjék, te a gonoszlélek hatalmas kiűzője, hatalmas pártfogó a pokoli kígyó incselkedései ellen, könyörögj érettünk!

Szent Akácius (Ákos), te alázatos elszenvedője szégyenteljes ütéseknek, hatalmas pártfogó a kínteljes aggodalomban, mely olykor a halál előtt jelentkezik, könyörögj érettünk!

Szent Euszták, te a legváltozatosabb végzetnek türelmes elviselője, hatalmas pártfogó a legzavartabb bonyodalmakban, könyörögj érettünk!

Szent Egyed, te a mezíteleneknek jótékony felruházója, hatalmas pártfogó az álszégyen ellen a gyónásban, könyörögj érettünk!

Antiochiai Szent Margit, te állhatatos megvetője a pogány vőlegénynek, hatalmas pártfogója az asszonyoknak, kiknek élete gyermekük életével együtt veszélyben forog, könyörögj érettünk!

Alexandriai Szent Katalin, te a bálványimádás dőreségének értelmes legyőzője, hatalmas pártfogója a bűnbánóknak a megtérés útján, könyörögj érettünk!

Szent Borbála, te a leggyengédebb földi érzelmeknek hősies megvetője, hatalmas közbenjáró az utolsó szentségek fölvételére, könyörögj érettünk!

Könyörgés Istenünk, te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

 

 

Ünnepnapjuk: július 12.

 

 

Jóportál.hu